Opracowanie procedur

Jeśli nie posiadają Państwo dotychczas przepisów kancelaryjno – archiwalnych dostosowanych do potrzeb swojej jednostki, oferujemy pomoc przy ich stworzeniu i uzyskaniu zatwierdzenia przez właściwe Archiwum Państwowe. Posiadane przez nas doświadczenie pozwoli na sprawne i bezproblemowe wdrożenie w życie niezbędnych procedur, które ułatwią zarządzanie dokumentacją w Państwa instytucji.

Do normatywów kancelaryjno – archiwalnych należą:

  • Instrukcja Kancelaryjna,
  • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
  • Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt).