Brakowanie dokumentacji

Dokumentacja nie stanowiąca materiałów archiwalnych, po upływie wymaganego okresu przechowywania i po utracie znaczenia dla celów praktycznych podlega brakowaniu, tj. wydzieleniu z zasobu aktowego i przekazaniu na zniszczenie. Często występują trudności w jednoznacznym określeniu, czy dana dokumentacja utraciła już znaczenie praktyczne, a niewłaściwe przeprowadzenie tej procedury może spowodować nieodwracalne skutki. Dlatego też czynności z nią związane należy wykonywać rzetelnie i z dużą rozwagą.

Oferujemy Państwu usługę wydzielenia do brakowania akt, których okres przechowywania minął i sporządzenie dokumentacji potrzebnej do wystąpienia z wnioskiem do Archiwum Państwowego o zgodę na ich zniszczenie. Posiadane przez nas doświadczenie i wiedza pozwolą na bezpieczne wybrakowanie zbędnej już – z punktu widzenia prawa – dokumentacji i zwolnienie miejsca w lokalu archiwum zakładowego na akta, które będą przekazywane w kolejnych latach.