Firma Usługi Archiwalne ARCANUM powstała w 2011 roku. Podstawowym profilem naszej działalności jest świadczenie usług w zakresie obsługi archiwów zakładowych i składnic akt na terenie całego kraju. Proponujemy również pomoc przy zakładaniu, organizacji i prowadzeniu archiwów zakładowych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie archiwizacji i brakowania dokumentacji. Nasze dotychczasowe doświadczenie poparte jest współpracą z kilkudziesięcioma instytucjami różnych branży.

Posiadamy wykształcenie kierunkowe związane z archiwizacją dokumentacji oraz ochroną informacji niejawnych. Usługi wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Powierzając obsługę archiwów naszej firmie zyskujecie Państwo profesjonalnie zorganizowane archiwum zakładowe oraz szybki dostęp do potrzebnej dokumentacji.