Archiwizacja dokumentacji

klasyfikacja i kwalifikacja akt zgodnie z obowiązującymi przepisami, formatowanie jednostek aktowych (pakowanie i opisywanie według wzorca), porządkowanie materiałów archiwalnych i … Czytaj dalej Archiwizacja dokumentacji