Referencje

Doświadczenie w zakresie archiwizacji nabyliśmy wykonując zlecenia zarówno dla jednostek publicznych,  jak i prywatnych. Z naszych usług korzystały m.in. jednostki Lasów Państwowych, placówki szkolne i przedszkolne, biblioteki, muzea i ośrodki kultury, spółdzielnie mieszkaniowe i zakłady gospodarki komunalnej, inspektoraty weterynarii, instytucje pomocy społecznej, ośrodki zdrowia i inne. Praktykowaliśmy także w archiwach jednostek samorządu terytorialnego.